Gennemsigtighed omkring Zendatas brug af cookies
I det følgende beskrives, hvordan Zendata anvender cookies. Lovgivningen kræver gennemsigtighed for brugerne af hjemmesider. Således også af Zendatas hjemmeside. Lovgrundlaget er ændringen af e-Databeskyttelsesdirektivet implementeret i dansk ret med Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen), som er udstedt i medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Brug af cookies ifm. Zendatas hjemmeside
På alle siderne på Zendatas hjemmeside www.zendata.dk er installeret 1 cookietjeneste.

Cookies kan sættes ved hjælp af forskellige teknologier f.eks. FLASH, HMTL5 og JavaScript
Den første cookietjeneste leverer vores hjemmeside via Apache, idet vi hoster hjemmesiden selv. Apaches cookieservice placerer automatisk en cookie på udstyret hos de besøgende af www.zendata.dk (1.parts cookies). Det generer weblogdata om hvert enkelt af de besøgende.

Cookies fra Apache kan bruges til at følge besøgende hen over flere webtjenester til at opbygge en profil over den enkelte besøgendes besøgsadfærd (anonym marketing tracking).

Hvad bruger Zendata de høstede data til?
Data anvendes til

  • webstatistik over brugen af vores hjemmeside
  • Til sporing ved konstateret forsøg på misbrug

Lagring af cookie-genererede privatpersonlige oplysninger
Zendata ønsker ikke at identificere privatpersoner (fysiske personer).

Samtykke omkring brug af cookies
Når en person besøger vores hjemmeside, betyder det reelt et passivt samtykke af, at der installeres en cookie på den anvendte computerenhed (computer, tablet eller smartphone), og at Zendata kan bruge de genererede data.

Afslag og tilbagekaldelse af samtykke om brug af cookies
Zendata tilbyder ikke en aktiv samtykke-tilmelding ved besøg på hjemmesiden. Det er således ikke muligt at afslå at få installeret en cookie på sin computerenhed ifm. besøg på Zendata hjemmeside. Det er derfor heller ikke muligt at tilbagekalde et cookie-samtykke, idet der ikke kan afgives cookie-samtykke. Det er muligt at fravælge ikke nødvendige cookies

Ønsker den besøgende, at Zendata ikke skal kunne følge besøgene over tid, beder vi om, at den besøgende sletter den installerede cookie.